ଡାଏଟ୍ ଗୁଡିକ କ’ଣ: ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର
ଡାଏଟ୍ ଗୁଡିକ କ’ଣ: ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର
Anonim

ସପ୍ତାହରେ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ କିପରି ହ୍ରାସ କରିବେ? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା ଅବାସ୍ତବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ଖରାପ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଡାଏଟ୍ (ଏବଂ କେବଳ ନୁହେଁ) ଖୋଜିବା |

ସେ କିଏ - ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବାଛିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାଏଟ୍ କ’ଣ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁ understand ିବୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ |

ଓଜନ ହ୍ରାସ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର |

ଓଜନ ହ୍ରାସ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଅଛି - ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପୁରା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବେ | କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମ basic ଳିକଗୁଡ଼ିକ ଅଛି | ଚାଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା |

ମୋନୋ ଡାଏଟ୍ |

ମୋନୋ-ଡାଏଟ୍ ର ମୂଳ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆସେ - ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ, ସର୍ବାଧିକ, ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାରରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତି |

ଆପଣ ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ଦିନସାରା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ କିଛି ସମୟ ଖାଆନ୍ତି | ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟରେ ବସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ | କିନ୍ତୁ 7-10 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ |

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ତଥାପି, ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟରେ ସମାନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ଶରୀରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ |

ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡାଏଟ୍ |

ଧଳା ଖାଦ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡାଏଟ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ମନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି |

ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡାଏଟ୍ ସହିତ, ଆମେ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଫାଇବର ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ | ଅବଶ୍ୟ ପରିବେଷଣର ଆକାର ଭିନ୍ନ ଅଟେ |

ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡୁକାନ୍ ଡାଏଟ୍ |

ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡାଏଟ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ | ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ |

ରକ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ |

ରକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ A ାରା ଏକ ଖାଦ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥାଏ |

ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହି ଡାଏଟରେ ଅଛନ୍ତି - ନାଓମି କ୍ୟାମ୍ପବେଲ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବେକହମ୍ ଇତ୍ୟାଦି |

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ତଥାପି, ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବ scientists ଜ୍ଞାନିକ ଏହିପରି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଯ able କ୍ତିକ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ | ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ତାଲିକା ସେଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରଶସ୍ତ | ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ |

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଲମ୍ବା ସେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ରକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ Rh ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଡାଏଟ୍ |

ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଡାଏଟ୍ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଆକାରର ଛୋଟ ପୋଷାକରେ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି | ଆପଣ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ଭୋଜନ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ପାଉଣ୍ଡ ହ୍ରାସ କରିବା ସମ୍ଭବ |

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଡାଏଟ୍ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବା |

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ତଥାପି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଡାଏଟ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ blow ଟକା, ଏବଂ ଓଜନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରିପାରେ | ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ଡାଏଟ୍ ପରେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବପରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି |

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପବାସ |

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପବାସ | ବିଶ୍ hunger ାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଶରୀରକୁ “ସଫା କରାଯାଏ” ଏବଂ ନବୀକରଣ କରାଯାଏ।

ତଥାପି, ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ | ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡେ |

ପୁଷ୍ଟିକର ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଫଳପ୍ରଦତାର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଅନୁଗତ ଅଛନ୍ତି |

ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କେଉଁ ଡାଏଟ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାହା ବୁ to ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର | ଏହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ |

ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କର, ତା’ପରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର | ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ |

ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ |