ବାପ୍ତିସ୍ମ: କିଏ ବରଫ ଗର୍ତ୍ତରେ ବୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ
ବାପ୍ତିସ୍ମ: କିଏ ବରଫ ଗର୍ତ୍ତରେ ବୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ
Anonim

ଜାନୁଆରୀ 19 - ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ | ଅନେକ ଲୋକ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ବରଫ ଗର୍ତ୍ତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବରଫ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତିବାଦ ଅଛି |

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଉପରେ, ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବରଫ ଗର୍ତ୍ତରେ ବୁଡ଼ିବା ପ୍ରଥା ଅଟେ | ତଥାପି, ସମସ୍ତେ ବରଫ-ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ - ପ୍ରାୟତ January ଜାନୁଆରୀ 19 ରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ |

ତେଣୁ, କାହାକୁ ଇପିଫାନି ପାଇଁ ବରଫ ଗର୍ତ୍ତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଇଁ ଏତେ ମହାନ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବା ଭଲ |

 • ହୃଦ୍‌ରୋଗର ରୋଗ ବିଶେଷକରି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ହୃଦୟର ଗତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା;
 • ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ରୋଗ;
 • ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା;
 • କିଡନୀ ପ୍ରଦାହ;
 • ମହିଳା ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଦାହ;
 • ପ୍ରୋଷ୍ଟାଟାଇଟିସ୍;
 • ଶ୍ ir ାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା;
 • ଜବରଦଖଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି;
 • ମଧୁମେହ, ମେଦବହୁଳତା |

ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ନୁହେଁ | ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଗର୍ତ୍ତରେ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ କଠିନ ହେଉଛି | କାରଣ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ସମୟରେ ଶରୀର ବହୁତ ଚାପରେ ଥାଏ |

ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ

ଯଦି ଆପଣ ତଥାପି ଏପିଫାନି ପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:

 1. ବରଫ ଗର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 2. ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ପୋଷାକ କା Take ଼ି ସିଧା ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ |
 3. ବରଫ ପାଣିରେ ମାତ୍ର 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |
 4. ଶରୀରକୁ ଶୁଖାନ୍ତୁ | ଶୁଖିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ (ଅନ୍ତ under ବସ୍ତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ମନେରଖନ୍ତୁ) |
 5. ଗରମ ଚା କିମ୍ବା ମଲଡ୍ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ |

ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟ |